طولانی ترین پل تاریخی ایران

پل لاتیدان در شهرستان خمیر واقع شده است که 500 سال قدمت دارد ، طول این پل یک کیلومتر و دارای 233 دهانه بوده که تنها 33 دهانه ان سالم و بیش از 200 متر این پول قابل احیاء است . این پل  در زمان شاه عباس اول در جریان احداث جاده کاروان رو ساخته شده .