مرتفع ترین و کهن ترین درخت دنیا ( شهر ابرکوه )

سرو ابرکوه بلند ترین و کهن ترین  درخت دنیا ست که در استان یزد واقع شده . این درخت حدود 4000 سال عمر و28 متر ارتفاع دارد.  ابر کوه یکی از  قدیمی تری شهر های ایران است که در گذشته از رونق بسیار زیادی داشته . در مورد تاریخ شهر داستانها و حکایتهای فراوانی موجود است در صورت صحت این داستانها ای شهر ازیزد هم قدیمی تر است.