موقعیت جغرافیایی استانبول

موقعیت جغرافیایی استانبول

استانبول در شمال غربی ناحیه مرمره ترکیه و بسفر جنوبی واقع شده و بخش غربی آن در اروپا و بخش شرقی آن در آسیاست. مساحت استانبول حدود 1831 کیلومتر مربع و مساحت استان استانبول 6220 کیلومتر مربع است. از نظر زمین شناسی، شهر استانبول در نزدیکی گسل آناتولی شمالیدر میان دو صفحه یرورو آسیا و آناتولی قرار دارد و تاکنون حرکات این صفحه ها باعث بروز زلزله های شدید شده است. بخش قدیمی شهر استانبول ب روی هفت تپه ساخته شده که همگی در میان دیوار دفاعی شهر قرار داشته اند. بلندترین نقطه استانبول تپه کاملیکا (Camkica Hill) است که حدود 267 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. استان استانبول 39 منطقه دارد که حدود 29 منطقه از آنها جزء خود شهر استانبول هستند و توسط شهرداری استانبول اداره می شود که استانبول کبیر نیز نامیده می شود، نواحی استانبول به سه منطقه اصلی تقسیم می شود.

شبه جزیره تاریخی استانبول قدیم، وسعتی تقریبا برابر با استانبول قرن پانزدهم دارد و شامل نواحی امینونو و فاتح است. این ناحیه در بخش جنوبی گلدن هورن واقع شده است که قسمت قدیمی مرکز شهر را از نواحی شمالی جدیدتر اروپایی آن جدا می سازد. این بخش از استانبول به دیواره های تئودزیان منتهی می شود.

مناطق تاریخی بی اوغلو و بشیکتاش، در شمال ناحیه گلدن هورن واقع شده اند. قصر آخرین سلطان نیز در اینجاست. تعدادی از روستاهای قدیمی نظیر اورتاکوی و ببک در طول ساحل بسفر قرار دارند. ثروتمندان استانبول، در هر دو بخش اروپایی و آسیایی بسفر، امارت های ییلاقی مجللی ساخته اند که یالی نامیده می شوند و برای اقامت در تابستان از آنها استفاده می کنند.

منطقه اوسکودار و کادیکوی، در بخش آسیایی واقع شده اند و در واقع دو شهرک جدا از هم بودند، مانند منطقه بی اوغلو در بخش اروپایی. این شهرک ها سرانجام جزء استانبول شده و از نواحی آن به شمار آمدند. امروزه، بخش آسیایی شهر، مناطق مسکونی و تجاری متعدد مدرنی دارد و حدود یک سوم جمعیت  استانبول را در خود جای داده است.