آخرین تورهای یزد کاراکال

استان یزد در حدود 72000 کیلومتر مربع وسعت داشته و تقریبا 4/37 درصد از وسعت کل ایران را در بر می گیرد. این استان از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقی به استان خراسان، از جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود.

آب و هوای استان یزد به علت قرار داشتن بر روی کمربند خشک جهانی، دارای زمستانهایی سرد و نسبتا مرطوب و تابستانهای گرم و طولانی و خشک است. مرکز این استان شهر یزد است و شهرهای مهم این استان عبارتند از : یزد، اشکذر، صدوق، خاتم، ابرکوه، مهریز، تفت، اردکان، میبد، طبس، بافق و بهاباد.

گروه بزرگی از زرتشتیان ایران در استان یزد و به ویژه شهرستان اردکان زندگی می کنند. به دلیل خشکی آب و هوا و اندکی بودن میزان بارندگی بین استان های ایران کمترین اراضی کشاورزی در یزد قرار دارد. محصولات عمده کشاورزی یزد شامل خرما، پسته و گندم است. به علت کم آبی، این استان بیشترین جنبه صنعتی را دارد. استان یزد استانی صنعتی است که صنعت بافندگی آن از شهرت زیادی برخوردار است. صنعت شیرینی سازی در استان یزد از قدمتی دیرینه برخوردار بوده و محصولات آن صاحب شهرتی شده اند که از مرزهای ایران هم فراتر رفته است. مهم ترین شیرینی جات یزدی با نام های قطاب، پشمک و باقلوا می باشند.

یزد به معنی پاک و مقدس است و شهر یزد نیز به مفهوم شهر خدا و سرزمین مقدس است.

وجود آثاری از مهر و آناهیتا، ایساتیس و هخامنشی، زندان اسکندر، بر و بارو کهن،  درهای بزرگ و عظیم و پناهگاههای متعدد موبدان و سران ساسانی و ابنیه و یادگارهای بعد از اسلام نظیر مساجد، امامزاده ها و مزارهای نشانگر فرهنگ و تمدن قبل و بعد از دوره اسلامی در این استان بوده است.