آخرین تورهای بانکوک

بانکوک (Bangkok)

بانکوک، پایتخت تایلند است و در میان تایلندی ها به نام کرونگ تیپ (Krung Thep)نیز شناخته می شود که به معنای شهر فرشته هاست. در گذشته، اروپاییان، این شهر را به دلیل آبراه های بسیار ونیز شرق می نامیدند. این شهر با مساحت 1568/7 کیلومتر مربع، در بخش مرکزی کشور، در کرانه ی باختری رودخانه چائوفرایا نزدیک خلیج تایلند و در عرض جغرافیایی سیزده درجه و 45 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 100 درجه و 29 دقیقه شرقی، واقع است. متوسط ارتفاع شهر، حدود دو متر بالاتر از سطح دریاست که همین امر، باعث شده شهر در فصل بارندگی همواره در معرض سیل باشد. اغلب پس از بارندگی شدید، آب آبراه ها و رودخانه های سرریز می شود و سیل های عظیمی به وجود می آورد. اداره کل شهر بانکوک، اخیرا برای مقابله با این سیل ها، توقف آب و جلوگیری از نفوذ آن به خیابان ها، در طول برخی آبراه ها اقدام به ساخت دیواره های بلندتر کرده است. بانکوک، آب و هوای گرمسیری و بارانی دارد. گرم ترین ماه سال در آن آوریل است با دمای متوسط 35 درجه سانتی گراد و سردترین ماه آن دسامبر است با حداقل دمای متوسط 22 درجه سانتی گراد. پرباران ترین ماه آن سپتامبر  و کم باران ترین ماه ژانویه است.